Valspecial 2018

En del av undersökningen Svenskarna och internet

11. Källkritik

Förtroendet minskar för information på nätet

  • 40 procent anser att ”det mesta” på internet är pålitligt jämfört med 44 procent 2017.
  • Varannan, 50 procent anger att de kan bedöma om information på internet är sann eller falsk.
  • Yngre är mer skeptiska än äldre till information på internet. De anser även att de är bättre på att bedöma sanningshalten i information.

40 procent av internetanvändarna anser att åtminstone den mesta informationen på internet är pålitlig. Yngre personer, under 36 år, är generellt mer skeptiska. Bland dem anser 31 procent att det mesta är pålitligt. Bland personer som är 36 år och äldre anser i genomsnitt 46 procent att det mesta eller allt är pålitligt på internet.

50 procent av internetanvändarna uppger att de kan avgöra om information på internet är sann eller falsk. Yngre personer skattar generellt sin förmåga högre än äldre personer. I åldersgruppen 26–35 år anser 66 procent att de kan avgöra om information på internet är sann eller falsk.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Pålitlighet på Facebook